HENKILÖSTÖ ON YRITYKSEN TÄRKEIN VOIMAVARA

Työssä jaksaminen, työn ilo ja imu ovat seurausta luovasta ja innovatiivisesta organisaatiosta. Luovuuden johtamisen avulla voidaan saavuttaa enemmän ja laadukkaampia ideoita sekä tuottavampia ja innovatiivisempia tuloksia projekteissa.

Luovuuden käyttöönotolla luodaan edellytyksiä organisaation kehittämiselle ja kilpailukyvyn tehostamiselle. Luovuuden johtamista oppiessaan esimies pystyy paremmin tukemaan ja luottamaan yksilön ja tiimin luovuuteen. Hyvinvoiva yksilö kykenee haastaviin töihin, ja innostus tekee työstä mielekästä ja tuottavaa. Toimivampi tiimityö lisää sitoutumista ja tuloksellisuutta. Avoimuus ja tiedonkulku paranevat yhdessä kehitettäessä, huumori auttaa ideoiden syntymisessä.