MUOTOILUN KILPAILUEDUT SYNTYVÄT ASIAKKAAN SYVÄLLISESTÄ TUNTEMISESTA

Yrityksen uudistumiskyvykkyys edellyttää uudenlaista luovuuden ja osaamisen johtamista kohti innovaatiokyvykkyyttä. Kyky innovoida on todettu yhdeksi kriittisimmistä elementeistä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Erilaisissa kehittämisprojekteissa tarvitaan konkreettisia käytännön tekoja yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tarvitaan muotoilun menetelmien parempaa hyödyntämistä kokonaisvaltaisesti. Uuden ajattelutavan luominen ja asenteiden muutos vaatii pitkäjänteistä työtä ja henkilöstön eri tasojen jatkuvaa osallistamista projekteihin.

TOTEUTAMME RÄÄTÄLÖITYJÄ PALVELUITA INTEGROITUNA KEHITTÄMISPROJEKTEIHINNE

  • Toteutamme tutkimuksia, jotka tuovat uutta näkökulmaa päätöksentekoon.
  • Tuotamme työpajoja, sparrausta, kehittämisprojektien läpivientiä ja erilaisia kehitystyöpajoja tavoitteidenne saavuttamiseksi.
  • Tuomme asiakkaanne mukaan tuotekehitysyhteistyöhön yhteiskehittämisen menetelmin.
  • Otamme asiakkaidenne tarpeet huomioon kokonaisvaltaisesti ja tuemme tätä myötä tämän uudenlaisen ajattelutavan synnyttämisessä ja jalkauttamisessa organisaatioonne.