PALVELUMME

JOHTAMISEN STRATEGINEN TUKI

Menestyminen markkinoilla vaatii uudenlaista, kokonaisvaltaista suhtautumista asiakkaan tarpeisiin ja henkilöstön luovuuden voimavarojen käyttöönottoa. Muotoilun ollessa osa strategiaa muotoiluosaamisen hyödyntämisen vaikutukset ovat merkittäviä asiakasnäkökulman tuomisena liiketoiminnan suunnitteluun, asiakaskokemuksen laadun ja tuotteen/palvelun käytettävyyden parantumisena, asiakastarpeiden tunnistamisena sekä uuden ajattelutavan luomisena.

LUOVUUDEN JOHTAMINEN

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara! Työssä jaksaminen, työn ilo ja imu ovat seurausta luovasta ja innovatiivisesta organisaatiosta. Ottamalla luovuus käyttöön luodaan edellytyksiä organisaation kehittämiselle ja kilpailukyvyn tehostamiselle. Johtamalla luovuutta voidaan saavuttaa enemmän ja laadukkaampia ideoita, sekä tuottavampia ja innovatiivisempia tuloksia projekteissa.

ASIAKASKOKEMUSTEN JOHTAMINEN

Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus tuovat yritykselle liikevaihdon kasvua ja tuottavuutta. Koettu palvelun laatu vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Uskollinen, motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottaa parasta palvelua asiakkaalle. Asiakaskokemusten johtamisessa käytämme monipuolisesti ja räätälöiden palvelumuotoilun (Service Design) menetelmiä.