MUOTOILLAAN
YHDESSÄ LOISTAVIA ASIAKASKOKEMUKSIA

 

Loistavan ja eheän palvelukokemuksen kokeminen syntyy pienten yksityiskohtien kehittämisestä osana suuria kokonaisuuksia.

 

Palvelumuotoilu (Service Design) on monitieteinen lähestymistapa, joka yhdistää eri toimijat ratkaisemaan aineettomia ja kokonaisvaltaisia haasteita käyttäen osallistavan suunnittelun menetelmiä. On kyseessä ihmiskeskeinen lähestymistapa, jonka arvo on yhteiskehittämisessä – tuotetaan arvoa niin asiakkaalle, henkilökunnalle kuin liiketoiminnalle asiakaskokemuksia suunniteltaessa ja parannettaessa. Keskeisenä tavoitteena on loistavan asiakaskokemuksen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

(YHDESSÄ) KOHTI PAREMPAA TULEVAISUUTTA

Käytämme palvelumuotoilun lähestymistapoja ja menetelmiä vaikuttavien palveluelämysten kehittämisessä. Suosimme yhdessä kehittämistä ja tekemistä henkilökunnan sekä tilaajan asiakkaan kanssa.

Tuomme näkökulmia ja tarpeita esiin palvelumuotoilun menetelmien, kuten haastattelujen, observoinnin ja työpajojen, avulla. Olemme mukana kehittämisprosessissa tarpeiden kartoittamisesta ja määrittelystä konseptointiin sekä tarpeen vaatiessa palvelun tuottamiseen saakka. Autamme myös palveluportfolion muotoilussa ja / tai palvelustrategian johtamisessa.