LUOVUUS OSAKSI
JOKAISTA TYÖPÄIVÄÄ

Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä, kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota. Luovuus on rohkeutta ratkaista ongelmia tavanomaisesta poiketen. Luovuus on uusien ja yritykselle hyödyllisten ideoiden tuottamista. Jalostettaessa ideoita eteenpäin niistä voi syntyä innovaatioita!

TOTEUTAMME ERILAISIA LUOVUUTTA EDISTÄVIÄ KEHITTÄMISPALVELUITA JOHDOLLE JA HENKILÖSTÖLLE

  • Valmennamme esimiehiä luovuuden johtamiseen.
  • Henkilöstön osaamista kehitetään luovuutta tukeviin työskentelymenetelmiin ja prosesseihin.
  • Johdetussa innovaatioprosessissa nämä toteutuvat käytännönläheisesti ja integroituvat kehittämisprojektiinne.
  • Tunne tiimisi! -työyhteisön kehittämisvalmennus auttaa tiimin jäsenten ja heidän vahvuuksiensa tunnistamisessa ja kannustaa rakentamaan unelmatiimejä. Valmennuksen avulla luodaan edellytykset yhdessä tekemiselle. Intohimo työtä kohtaan syntyy sopivissa tehtävissä.