PALVELUMUOTOILUN KEINOILLA UUSIA RATKAISUJA KEMIN KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISEEN

Seuraavaan työpajan yhteydessä on palvelupolkukävely kaupungin keskustassa. Sen jälkeen on ideointityöpaja.

LAPIN UUTISET 10.11.2017  00.00

Jussi Saarela

Kemin kaupunkikeskustan kehittämistä varten on syntynyt paljon uusia ideoita työpajoissa. Niitä on pidetty tähän mennessä kaksi ja lisää on tulossa. Yhdessä kehittämisen lähtökohtana on palvelumuotoilu, joka on yksinkertaistettuna palveluiden kehittämistä muotoilun keinoin. Keskustan kehittäminen on Kemissä nostettu yhdeksi strategiseksi pääpainopisteeksi ja sitä varten oma projekti käynnissä.

–Käynnistimme uudenlaisen innovaatioprosessin, koska haluamme etsiä uudenlaisia ratkaisuja. Kuntalaissa painotetaan kuntalaisten osallistamista, jolla tämäkin toteutetaan, Kemin vs. elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff kertoo.

Rovaniemeläisen JUJU Innovations Oy:n konsultit Jaana Jeminen ja Krista Korpikoski toimivat innovaatioprosessin toteuttajina. Kaupungin järjestämän kilpailutuksen voittaneella yhtiöllä on paljon kokemusta palvelumuotoilun käyttämisestä strategisessa liiketoiminnan ja johtamisen kehittämisessä.

Työpajoihin osallistuu muun muassa keskustan asukkaita, yrittäjiä, kiinteistönomistajia, yhdistysten edustajia sekä kaupungin päättäjiä ja viranhaltijoita.

–Työpajoissa käytetään yhteiskehittämisen osallistavia menetelmiä. Käytämme muotoilun menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä, Jaana Jeminen sanoo.

Ensimmäinen viime syyskuun lopussa pidetty työpaja oli nimeltään Brändi- ja elämystyöpaja. Sen tavoitteena oli löytää eri sidostyhmien näkökulmia ja evästyksiä siihen, millainen on Kemin vetovoimainen brändi, mikä on Kemin aito tarina, millä kaupunki erottuu muista ja miten brändi voi vahvistaa kaupan toimialaa. Osallistujia oli kolmisenkymmentä.

Työpajassa Kemin "tarinaa" työstettiin viidessä eri ryhmässä. Kukin ryhmä pohtii kaupungille ominaisia erottautumis- ja vetovoimatekijöitä annettujen tehtävien pohjalta, joiden tuloksena tarinat muodostuivat viiden eri teeman ympärille: vastaparien kaupunki, The Gotham City, My Kemi, Be Arctic sekä rouhea ja persoonallinen merikaupunki.

Viime lokakuun lopussa pidetyn toisen työpajan nimi oli Tulevaisuuden visiointityöpaja. Siinä etsittiin eri sidosryhmien näkökulmia siihen, millainen on vetovoimainen kaupunkikeskusta vuonna 2030. Erityisesti työpajassa mietittiin toimitiloihin ja kiinteistöihin liittyviä näkökulmia ja evästyksiä.

Työpajan tuloksena syntyi visioita useiden teemojen ympärille: Suomen ekologisin matkailukaupunki vuonna 2030, keskusta-alue on vihreä ja merellinen toiminnallinen kohtaamispaikka, kauppakeskus(ta) 2030, Suomen johtava teknologiakaupunki ja elinvoimaista elinkeinoelämää merellisessä Kemissä.

Seuraavan työpajan yhteydessä 21. marraskuuta toteutetaan palvelupolkukävely, jossa tietty reitti kuljetaan keskustassa lomake kädessä ja pohditaan kohteisiin ja palveluihin kehittämisajatuksia. Sen jälkeen on ideointityöpaja.

–Nyt kun olemme miettineet tarinaa ja kaupunkikeskustan visiota, niin seuraavassa työpajassa pohdimme miten voimme konkreettisesti toteuttaa ideoita, Krista Korpikoski sanoo.

Työpajasarja jatkuu ensi kevääseen saakka eri teemoilla. Työpajoja on kaikkiaan kuusi. Ensi vuoden maaliskuun alun tilaisuudessa kaupunkilaisille esitellään konkreettisia toimenpiteitä keskusta-alueen kehittämiseen.

Lähde:

https://www.lapinkansa.fi/lappi/palvelumuotoilun-keinoilla-uusia-ratkaisuja-kemin-keskusta-alueen-kehittamiseen-200498815/