LUOVUUS EI KUULU VAIN "LUOVILLE"

Mitä on luovuus?

Luovuus on hulluja ideoita! Luovuus on asioiden yhdistämistä ennakkoluulottomasti. Luovuus on prosessi. Luovuus on kykyä ja halua syntyä uudelleen joka päivä. Luovuutta on meissä jokaisessa, erityisesti lapsena – ei ole ennakkoluuloja. Lapsena olemme avoimia ja rohkeita sekä opimme koko ajan uutta. Olemme innostuneita ja nauravaisia, nautimme leikkimisestä sekä hulluista jutuista, pursumme optimismia ja kokeilunhaluisia ideoita. Sanomme suoraan mitä ajattelemme … pelkäämättä kritiikkiä.  Entäs sitten aikuisena?

Luovuus hukkui normien, tehokkuuden ja kiireen keskelle

Yhteiskunta on pääosin tasapäistänyt meidät kaikki toimimaan tiettyjen normien mukaan. Meitä on kielletty ja komennettu, asetettu lukemattomia sääntöjä ja sääntöjen rikkomuksista seuraavia rangaistuksia. Nuoruudessa tuli huonoja numeroita opinnoissa ja negatiivista palautetta sieltä sun täältä. Koulussa meni huonosti ja vanhemmat eivät ymmärtäneet, pahimmassa tapauksessa ei ollut edes ystäviä kenen kanssa jutella ja jakaa ajatuksia. Sitten siirryttiin työelämään, joka on erittäin kiireistä ja tehokkuuden merkitystä korostetaan. Resurssitehokkuus imee voimat firman kaikista henkilöistä. Siinä sivussa saamme kokea kyräilyä ja kyykyttämistä, kateutta ja kaunaisia puheita toisten pyrkiessä kyynärpäätaktiikalla eteenpäin. Näiden kokemusten jälkeen harva enää uskaltaa tehdä mitään tavallisesta poikkeavaa saati sitten vähän hullua ja hauskaa…

Luovuuden johtaminen

Luovuuden johtamisessa on kyse asiantuntijoiden, henkilöiden johtamisesta ja toisaalta aineettoman voimavaran, luovuuden hallitsemisesta.  Luovuudesta puhuttaessa tärkeässä roolissa ovat yksilöllisillä ominaisuuksilla ja tarpeilla varustetut yksilöt. Yksilöt muodostavat kaltaistensa kanssa tiimejä ja lopulta kokonaisia organisaatioita ja verkostoja. Varsinainen luova toiminta ja innovaatiot syntyvät sisällä näissä verkostoissa ja organisaatioissa. Jotta tämä järjestys tai vaihtoehtoisesti hallittu kaaos pysyisivät yllä, tarvitaan luovuuden johtamista – ymmärrystä miten henkilöitä johdetaan huippusuorituksiin.

Luovuus ilmenee yksilössä persoonallisten ominaisuuksien kautta. Persoonallisilla ominaisuuksilla on vaikutusta uusien ideoiden kehittämisessä. Luovan henkilön ominaisuuksia on myös riskinottokyky, itsenäisyys, riippumattomuus, avoimuus kokemuksille sekä nimenomaan intohimo tekemäänsä työhön!

Luovuus – on myös sosiaalinen aikaansaannos. Moninaisuus kasvattaa tietoa, taitoja ja perspektiiviä tiimissä. Kun yksilöillä on erilaisia taustoja ja kokemusta, tuotetut ideat liittyvät yhteen hyödyllisellä tavalla. Yhdessä on helpompi kehitellä uusia mielleyhtymiä ja löytää aivan uudenlaisia juttuja. Turvallisen ilmapiirin kokeminen on tärkeää. Silloin jokainen uskaltaa vapautuneesti esitellä outojakin ideoita pelkäämättä kritiikkiä. Kun opitaan toimimaan ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä tiimin kanssa päästään erinomaisiin tuloksiin. Luottamus on syntynyt. Tiimi voi hyvin ja luovuus pääsee jälleen kukkimaan.

Luovuuden johtaminen on kyseenalaistamista mutta myös kykyä muuttaa näkemystä ja mielipidettä. Luovuuden johtaminen on joustavuutta, avoimuutta, suvaitsevaisuutta, erilaisuuden ymmärtämistä ja luottamusta. Intoa näyttää tietä ja luoda mahdollisuuksia!