INNOVAATIOTOIMINNAN ASIANTUNTIJAPALVELUJA

Juju on kehittämisen johtamisen asiantuntijayritys, jonka perusta on muotoiluajattelussa (Design Thinking). Toimimme strategisen johtamisen tukena, autamme luomaan parempia asiakaskokemuksia ja tuomaan luovuuden osaksi jokaista työpäivää. Teemme työtä yhdessä asiakkaan kanssa, yhdessä asiakkaan asiakasta ymmärtäen! Toimimme Rovaniemeltä käsin, arktisen muotoilun ytimestä, lähellä pohjoista luontoa.

MUOTOILU OSAKSI STRATEGIAA,
KULTTUURIA JA AJATTELUTAPAA

Design Thinking eli muotoiluajattelu on jatkuvaan ideointiin perustuva ideologia ja toimintamalli. Se yhdistää empatian, luovuuden ja rationaalisuuden ollen kytköksissä yrityksen tuotekehitykseen ja koko liiketoimintaan. Tavoitteena on läpäistä kaikki organisaatiotasot ja muuttaa tuotekehitys jatkuvaksi ja olennaiseksi osaksi yrityksen toimintaa.

Muotoiluosaaminen on kykyä sekä muotoilla että nähdä muotoilun hyödyt liiketoiminnan kehittämisessä. Sen avulla kasvatetaan tuotteiden ja palveluiden arvoa ja yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Kilpailuetua syntyy asiakkaan sekä loppukäyttäjän tuntemisesta ja heidän näkökulmansa tuomisesta tuotekehitykseen ja viestintään.