PALVELUTARJONNASSAMME

  • Yhteiskehittäminen ja osallistavat menetelmät kehittämisprojekteissa
  • Innovaatioprosessin läpivienti – tuote- ja palveluinnovaatioiden tuottamisen ja kehittämisen tukeminen – ”Learning by doing”, koko henkilöstö mukana
  • Muotoiluajattelun jalkauttamista ja juurruttamista käytännönläheisesti – muotoilija mukana kouluttamassa ja kehittämässä yrityksen kehittämisprojektissa osana yrityksen henkilöstöä